Det  er længe siden storken har ynglet ved Store Vildmose